Referentie projecten

MGG koeling productiehal

71. MGG

Luchtbehandelingsysteem bij MGG
(luchtverdringing)

MGG is gevestigd in het Limburgse Nieuw-Bergen. Dit in 1980 opgerichte bedrijf met de leus “For castings that fit” bewerkt grote gietstukken na tot onderdelen met grote maat-nauwkeurigheid voor de automobiel-industrie.

Ter uitbreiding van de produktie-capaciteit heeft MGG op haar terrein een uiterst moderne nieuwe produktiefaciliteit gerealiseerd, bestaande uit een produktiehal met een vloer-oppervlakte van ruim 2.000 m2 in combinatie met een kantorengebouw met 2 bouwlagen.

Bovema heeft als participant in het geformeerde bouwteam de totale luchtbehandeling van de produktiehal en kantoren voor haar rekening genomen.

De grote maat-nauwkeurigheid van de produkten uit de opgestelde CNC-machines vereist een zeer constante ruimtetemperatuur in de nieuwe produktiehal. Deze ruimtetemperatuur dient gedurende het hele jaar te liggen tussen 180°C en 24°C, onafhankelijk van de buitenluchttemperatuur. Deze eis heeft Bovema vertaald in een luchtbehandelings-installatie bestaande uit 3 stuks mechanische luchttoevoer-eenheden met 10 stuks dakventilatoren. De verversingsgraad in de hal bedraagt 4, waarmee een benodigd ventilatie-debiet werd vastgesteld van 66.000 m3/hr, derhalve 22.000 m3/hr per luchttoevoer-eenheid.

Hiermee wordt de toegevoerde buitenlucht achtereenvolgens gefilterd en gekoeld of verwarmd. De centrale temperatuurregeling kan echter ook bepalen dat niet gekoeld of verwarmd hoeft te worden, maar dat een menging van de buitenlucht met retourlucht uit de ruimte volstaat om de gewenste ruimtetemperatuur in stand te houden. Op deze manier wordt zuinig met kostbare energie omgesprongen.

De behandelde luchttoevoerstroom wordt vervolgens door middel van een ingenieus aluminium kanalensysteem, tochtvrij en op de juiste plek, in de produktiehal toegevoerd. In de noorderlichtbeglazing zijn gelijkmatig verspreid 10 stuks dakventilatoren opgenomen voor afvoer van overtollige warmte uit het gebouw.

Ook voor het facilitaire gebouw met kantoor- en sanitaire ruimten heeft Bovema een centrale luchtbehandeling gerealiseerd voor voldoende luchtverversing voor de aanwezige personen.

Antwoord op uw vragen?

Neem contact op

Persoonlijk gesprek?

Maak een afspraak Offerte aanvragen